Co to jest "normalna moc cieplna"

Wskazówki dotyczące badań grzejników zawarte w normie PN-EN 442-2 definiują pojęcie "normalnej mocy cieplnej", która wyznaczana jest (dla wszystkich grzejników) przy parametrach temperaty 75/65/20°C (temperatura wody wpływającej do grzejnika/temperatura wody wypływającej z grzejnika/obliczeniowa temperatura w pomieszczeniu). Daje to możliwość bezpośredniego porównania wydajności cieplej różnych modeli grzejników, co znacznie ułatwia ich dobór i projektowanie instalacji grzewczych. Normalna moc cieplna wyznaczana w wyspecjalizowanych laboratoriach jest także podstawą do obliczenia wydajności grzejnika przy innych parametrach temperaturowych, rzeczywiście występujących w instalacjach.
Źródło: Instal-projekt
2010-03-23 03:09:23
Kategorie